article placeholder

พวงหรีดดอกไม้ที่เห็นตามงานศพนั้นหมายถึงอะไร

จุดประสงค์ของการให้พวงหรีดนิยมใช้ใน พวงหรีดงานศพ เพื่อแสดงถึงความโศกเศร้ากับการสูญเสียของคนที่จากไปกับพ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต ในพิธีจัดงานศพของชาวพุทธที่ต้องจัดงานในวัดนิมนต์พระสงฆ์มาสวดส่งวิญญาณผู้ที่...