พวงหรีดตาลปัตร

พวงหรีดตาลปัตร

พวงหรีดตาลปัตร เพื่อถวายแด่สงฆ์

พวงหรีดที่มักจะนำสิ่งของที่มีประโยชน์ ส่วนมากสิ่งของเหล่านั้นจะถูกนำไปถวายให้กับวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นหลายร้านที่รับพวงหรีดจึงมีไอเดียในการนำสิ่งของที่จำเป็นหรือที่พระสงฆ์ใช้มาทำเป็นพวงหรีด เช่น พวงหร...