การสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆและยังเต็มไปด้วยประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเลือกซื้อ เพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงแต่รายได้เท่าเดิมทำให้คนส่วนใหญ่เลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้กันอย่างคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆหันมาปรับเปลี่ยนสินค้าออกมาให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคและมีการแข่งขันกันกับผู้ค้ารายอื่นอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆมักจะมีแนวคิดและไอเดียสร้างสรรค์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเป็นการดึงดูดผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้ามากขึ้น อย่างเช่น กิจการพวงหรีด

ตามความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิยมใช้ พวงหรีดงานศพ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เหมือนตัวแทนแสดงความเสียใจของผู้ร่วมงานมอบให้แก่เจ้าภาพหรือครอบครัวของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพวงหรีดที่นิยมเลือกใช้และเป็นรูปแบบดั่งเดิมนั้นคือ พวงหรีดดอกไม้สด แต่ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยทำให้ดอกไม้สดอยู่ได้ไม่นานเพราะดอกไม้ต้องการน้ำหากอากาศร้อนมากๆก็จะเหี่ยวเฉา เน่าตายไม่สวยงามเหมือนเดิมแถมยังมีราคาสูง จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้ทุกคน

การปรับเปลี่ยนจากพวงหรีดดอกไม้สดมาเป็น พวงหรีดพัดลม เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยมากมาย นอกเหนือจากการแสดงความไว้อาลัยแล้วยังสามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นซึ่งไม่เหมือนกับพวงหรีดดอกไม้สด เพราะเมื่องานศพจบลงก็กลายเป็นเพียงแค่ขยะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้หรือนำไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้อีก

Leave a Reply

Your email address will not be published.