การทำพวงหรีด

เชื่อไม่ถึงเลยว่าการทำพวงหรีดที่ใช้ในงานศพนั้นจะสามารถสร้างรายได้และมีงานให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการทำพวงหรีดนั้นต้องมีความประณีตและความชำนาญในการจัดตกแต่งดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ให้ออกมาดูสวยงาม เมื่อลูกค้ามองเห็นแล้วสนใจเลือกซื้อนำไปใช้แสดงความเคารพ ความอาลัยแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในงานศพตามพิธีทางศาสนาโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิยมใช้กัน เนื่องจากเป็นมารยาทที่สืบทอดมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มรับวัฒนธรรมมาจากชาติตะวันตกที่เข้ามาทำการค้าในประเทศไทยเข้ามาใช้ให้เหมาะกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอย่างเหมาะสม

โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนนั้นนับตั้งแต่การ จ้างงานเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ในการปลูกและตัดดอกไม้ที่นำไปใช้ตกแต่งพวงหรีด การจ้างแรงงานในการจัดทำตกแต่งทั้งคนหนุ่มสาวไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆไม่สามารถทำงานหนักๆได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถอยู่ในส่วนของผลิตพวงหรีดขั้นตอนนี้ได้ รวมไปถึงการจ้างแรงงานในการขนส่งพวงหรีดไปตามร้านค้าต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้วัดเป็นการหมุนเวียนเงินในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว โดยราคาพวงหรีดในปัจจุบันมีราคาตั้งแต่หลังร้อยไปจนถึงหลักพันแตกต่างกันที่ชนิดของดอกไม้และรูปแบบในการจัดที่ต้องใช้ฝีมือเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

นอกจากนี้ การทำพวงหรีด ยังสามารถนำสิ่งเครื่องใช้ที่มีประโยชน์สารพัดมาจัดทำให้สวยงามได้ อย่างเช่น พัดลม ผ้านวม ผ้าขนหนู ผ้าแพร นาฬิกา ถ้วย ชาม ช้อน ส้อมและของใช้สำหรับสงฆ์ที่สามารถใช้งานได้จริงมาทำเป็นพวงหรีด เนื่องจากจะสร้างประโยชน์นำไปต่อยอดได้แล้วยังช่วยลดภาระให้แก่ผู้ดูแลวัดและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในการไม่เพิ่มขยะมูลฝอยที่เกิดจากพวงหรีดดอกไม้สดนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.