การทำธุรกิจมีด้วยการหลากหลายกิจการด้วยกัน รวมไปถึงธุรกิจหลังความตายอย่าง งานศพ ก็เป็นสิ่งที่มีเช่นกันเพราะว่าไม่ใครสามารถหลีกเลี่ยงความตายได้ โดยในวันนี้เรามี 4 ธรุกิจหลักที่ได้รับประโยชน์จากงานศพมาเป็นเกร็ดความรู้ให้ท่านไปทราบกัน

ธุรกิจแรกก็คือ ธุรกิจการผลิตและขายหีบศพ แน่นอนว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น ก็ต้องมีงานศพตามมาและสิ่งที่ต้องหาเป็นอันดับแรกก็คือ โลงศพ ที่ต้องใช้บรรจุศพซึ่งโลงศพก็จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันก็คือ ได้แก่ หีบศพไทย หีบศพจีน และหีบศพคริสต์ โดยวัตถุดิบส่วนมากที่ใช้ในการประกอบก็มักทำขึ้นมาจากไม้ยาง โดยราคาของโลงศพก็เริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียว

ธุรกิจที่สองก็คือ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการสวดและเผาศพ  ซึ่งพิธิศพจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของวัด และแน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายในการยืมใช้พื้นที่อย่างแน่นอนโดยราคาก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดของวัด และเจ้าภาพและญาติก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ค่าเมรุ ค่าโกงดังเก็บศพ ค่าสัปเหร่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ธรุกิจที่สาม ธุรกิจพวงหรีด ซึ่งการไปเคารพศพ การวางพวงหรีดถือว่าเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมสั่งไปทำความเคารพผู้จากไปเป็นครั้งสุดท้าย โดยประเภทของพวงหรีดก็มีให้เลือกซื้อหลายประเภท เช่น พวงหรีดดอกไม้สด ,พวงหรีดผ้าต่างๆ ,พวงหรีดพัดลม ,พวงหรีดต้นไม้ เป็นต้น

ธรุกิจสุดท้าย ก็คือ ธุรกิจอาหาร ซึ่งทุกงานศพสิ่งที่ต้องมีก็คืออาหารงานพิธีสวดอย่างเช่น ข้าวต้ม กระเพาปลา ซึ่งทางเจ้าภาพสามารถทำขึ้นเองได้แต่ทว่าการเตรียมงานก็ทำให้เสียเวลาไม่ใช่น้อย จึงนิยมจ้างร้านอาหารทำขึ้น โดยปัจจุบันเจ้าภาพมักนิยมเสริฟอาหารว่างให้ทานแทนของคาว อย่างเช่น ขนมปัง คุกกี้ และน้ำผลไม้เป็นต้น

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.