พิธีสวดอภิธรรม หรืองานสวดศพมักจะจัดภายในวัดตามหลักของทางศาสนาพุทธ เนื่องจากสะดวกแก่การทำพิธีที่พระสงฆ์จะเป็นผู้สวดอภิธรรมเป็นเวลา 7 วันและทำบุญสวดกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิต แต่ที่ขาดไม่ได้เลยจะเห็นพวงหรีดดอกไม้สดที่ผู้มาร่วมงานจะนำมามอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ถ้าเป็นที่ใหญ่คนโต เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงก็จะได้รับพวงหรีดจำนวนมากจนล้นศาลาที่จัดพิธีกรรมเลยทีเดียว จนลงเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ดูแลดูวัดหลังจากทำพิธีต่างๆเสร็จสิ้นลงพวงหรีดดอกไม้สดจำนวนมากก็จะกลายเป็นขยะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อจำเป็นต้องขนย้ายไปทิ้งหรือทำการเผาเพราะมีจำนวนมาก

พวงหรีดดอกไม้กระดาษ

แต่การเผาพวงหรีดส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่วนนำไปทิ้งเป็นขยะเฉยๆใช้เวลาในการย่อยสะลายนานจนทับถมกันเป็นขยะก้อนโตส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย การหันมาใช้พวงหรีดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสร้างจากวัสดุที่สามารถย่อยสะลายได้ง่ายอย่างกระดาษนำเอามาแปรรูปสร้างเป็นงานประดิษฐ์ออกมาในรูปแบบ พวงหรีดดอกไม้กระดาษ ที่สวยงามไม่แพ้ดอกไม้สดเลย พร้อมทั้งยังมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกและยังสามารถนำประโยชน์ต่อยอดในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนผู้ที่มีรายได้น้อยทำงานฝีมือจากกระดาษออกมาประดับพวงหรีดอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถนำของเหลือใช้หรือของใช้ต่างๆมาสร้างสรรค์พวงหรีดรูปแบบใหม่ๆที่มีประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมศพก็สามารถนำมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนสิ่งของเหล่านี้หรือนำไปบริจาคก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งโดยไม่ไร้ประโยชน์รวมทั้งลดโลกร้อนได้อีกด้วยนั้นเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.