พวงหรีดที่มักจะนำสิ่งของที่มีประโยชน์ ส่วนมากสิ่งของเหล่านั้นจะถูกนำไปถวายให้กับวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นหลายร้านที่รับพวงหรีดจึงมีไอเดียในการนำสิ่งของที่จำเป็นหรือที่พระสงฆ์ใช้มาทำเป็นพวงหรีด เช่น พวงหรีดตาลปัตร ซึ่งมีประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยตรง

พวงหรีดตาลปัตร

พวงหรีดตาลปัตร เป็นไอเดียใหม่สำหรับทางร้านที่รับทำพวงหรีด ซึ่งการนำตาลปัตรมาทำเป็นพวงหรีดนั้น นอกจากคิดถึงประโยชน์แล้วยังมีความหมายในตัวด้วย เพราะตาลปัตรมีประโยชน์กับพระสงฆ์มาก เดิมตาลปัตรหมายถึงพัดใบลาน โดยสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ใช้พัดให้เกิดลมเย็น ต่อมามีคนได้ขยายความหมายเพิ่มเติมอีกว่าพระสงฆ์จะใช้บังเวลาเห็นสิ่งที่ไม่สมควรมอง แต่อาจจะไม่ใช้ความหมายที่แท้จริงของการใช้ประโยชน์ ต่อมาคนไทยก็ได้นำตาลปัตรมาใช้เวลาพระสงฆ์ให้ศีล ให้พรในงานต่างๆ หรือสวดอภิธรรม  ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่พระสงฆ์อย่างมาก ในอดีตตาลปัตรทำมาจากใบตาล แต่ในปัจจุบันจะมีลาดลายสวยงามเข้ากับการใช้งานในแต่ละงานและทำจากวัสดุที่คงทนมากขึ้น

ส่วนใหญ่ร้านที่รับทำพวงหรีดนั้นจะทำพวงหรีดตาลปัตรจะมีตาลปัตรลวดลายสวยงามมากมายให้เลือก โดยจะถูกตกต่างให้สวยงามด้วยดอกไม้ ริบบิ้นสีต่างๆ หรือผ้าแพรให้สวยโดดเด่นสะดุดตามากขึ้น หรือหากใครต้องการที่จะสั่งทำเป็นพิเศษก็สามารถสั่งทำได้โดยตรงผ่านทางร้าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละร้านจะรับทำเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า โดยจะมีทั้งให้เลือกลวดลายและขนาดด้วยตัวเอง รวมไปถึงมี บริการจัดส่งพวงหรีด ถึงที่อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.