พวงหรีดดอกไม้สด นั้นส่วนมากแล้วจะทำการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สดนานาชนิดที่แตกต่างกันออกไป แต่พวงหรีดบางพวงหรีดนั้น อาจจะเลือกผลของต้นสวอนแพล้นซ์ มาประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม ซึ่งต้นสวอนแพล้นซ์ นั้นมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า บอนลูน ฟลาวเวอร์ ไข่หงส์ ปักเป้า เป็นต้น ซึ่งผลของต้นสวอนแพล้นซ์นั้นจัดอยู่ในตระกูล Asclepiadaceae เป็นพืชที่ถิ่นกำเนิดอยู่แถบแอฟริกา และแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยต้นนั้นจะมีลักษณะเป็นพุ่งสูงประมาณ 1-2.5 เมตร ส่วนดอกนั้นจะออกเป็นช่อๆ มีสีขาวครีม ใบเป็นใบเดี่ยว

พวงหรีดดอกไม้สด

โดยการนำผลของ สวอนแพล้นซ์ มาตกแต่งที่พวงหรีดดอกไม้สดนั้น ผลของเจ้าต้นนี้จะมีรูปทรงแคบและยาว ขนาดความกว้างของผลนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 4-12.5 เซนติเมตร ผลมีสีเขียวอ่อน มีขนอ่อนนุ่มยาว 0.5-1.0 เซนติเมตร ปกคลุมอยู่ทั่วผล ภายในผลของสวอนแพล้นซ์นั้นจะเป็นช่องอากาศมีเมล็ดอันแน่นอยู่ในนั้นจึงทำให้ผลของสวอนแพล้นซ์นั้นมีลักษณะพองคล้ายๆ กับลูกบอลนั่นเอง

เมื่อเรานำผลของสวอนแพล้นซ์นำมาประดับตกแต่งที่พวงหรีดดอกไม้สดแล้ว จะทำให้พวงหรีดดอกไม้สดนั้นมีความสวยงาม ดูดี มีความหรูหรามากขึ้น นำไปมอบเพื่อแสดงความอาลัยให้กับคนที่คุณรัก หรือที่นับถือได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละพวงหรีดดอกไม้สดที่นำผลของสวอนแพล้นซ์มาตกแต่งนั้นจะได้พวงหรีดที่มีคุณภาพ และดูแปลกตาแต่ลงตัวสวยงามแน่นอน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.