งานศพนั้นถือได้ว่าเป็นพิธีที่เศร้าโศกเสียใจให้กับเจ้าภาพ หรือผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานนั้นต่างต้องมีความสมรวมและ มารยาทในงานศพ อีกทั้งรูปแบบพวงหรีดที่นำไปแสดงความเสียใจนั้นต้องรู้จักกาลเทศะในการนำไปมอบให้ด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนำข้อควรปฏิบัติในการไปร่วมงานพิธีงานศพกับการนำพวงหรีดไปมอบให้เพื่อบรรเทาความโศกเศร้ากันมารยาทในงานศพ

  1. การแต่งกายไปร่วมพิธีศพต้องให้เหมาะสม ควรเลือกใส่สีดำหรือขาว และไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเรียบง่าย แต่ดูดี
  2. เมื่อไปถึงที่งานศพแล้ว ควรเข้าไปแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพก่อนเป็นอันดับแรก และเวลาเข้าไปรดน้ำศพควรให้ผู้อาวุโสมากเข้าไปก่อน อีกทั้งเมื่อเดินผ่านโต๊ะหมู่ควรทำการกราบหรือไว้พระ จากนั้นค่อยเข้าไปไหว้และกราบศพ แล้วนำน้ำอบมารดที่มือศพ เสร็จแล้วจึงทำการกราบศพหรือไหว้ศพอีกครั้ง
  3. ผู้เข้าร่วมฟังพระสวดควร ซื้อพวงหรีด ไปแสดงความเคารพต่อศพด้วย ซึ่งอาจจะเป็นพวงหรีดดอกไม้สด หรือดอกไม้แห้ง หรือจะเป็นพวงหรีดประเภทอื่นตามแต่ความเหมาะสม และควรนั่งฟังพระสวดด้วยความสงบ ไม่พูดคุยกันในงาน
  4. ถ้าร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม ควรที่จะไปร่วมงานก่อนเวลาและควรเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และเป็นผู้ถวายปัจจัยไทยทานและทอดผ้าบังสุกุล รวมไปถึงการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายด้วย
  5. วันเผาศพผู้ร่วมงานควรไปก่อนเวลา และเมื่อไปถึงงานหลังจากพบเจ้าภาพแล้วให้ทำการเคารพต่อศพด้วย เพื่อแสดงความเสียใจและอาลัยแก่ผู้ตาย
  6. เมื่อประธานในพิธีจุดเพลิง และวางดอกไม้ที่เชิงตะกอนแล้ว ผู้มาร่วมงานทุกท่านควรทำการยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแต่ผู้เสียชีวิต
  7. ก่อนกลับควรทำการกล่าวลาเจ้าภาพและญาติผู้เสียชีวิตด้วย

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.