ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนแล้วนั้น ผู้คนมักที่จะนิยมนำ พวงหรีดดอกไม้สด ไปร่วมงานศพ เพื่อแสดงความเสียใจและความอาลัย รำลึกถึงผู้ที่จากไป ซึ่งพวงหรีดดอกไม้สดเหล่านี้นั้น หลังจากพิธีเผาศพเสร็จ ทางผู้ดูแลวัดหรือสัปเหร่อต้องทำการจัดการกำจัดพวงหรีดเหล่านั้นเสีย ซึ่งได้กลายมาเป็นปัญหาที่สำคัญของทางวัดไปโดยปริยายที่จะต้องทำการจัดการกับพวงหรีดเหล่านั้นให้หมด ครั้นจะให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนั้นก็มีตัวเลือกไม่มากนัก

 

แต่มาในปัจจุบัน พวงหรีดพัดลม ได้กลายมาเป็นตัวเลือกใหม่ที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจ และนิยมนำไปแสดงความอาลัยแทนพวงหรีดดอกไม้สดกันมากขึ้น ซึ่งถ้าเทียบกันแล้ว พวงหรีดดอกไม้สด 1 พวงราคาอยู่ที่ประมาณ 500 บาท ความสวยความงามและความคงทนอยู่ได้ประมาณ 7 วัน และหลังจากเสร็จพิธีงานต้องนำไปเผาทิ้ง ซึ่งโฟมที่นำมาประกอบกับพวงหรีดนั้นก็ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ วัสดุต่างๆ ยังเป็นภาระของผู้ดูแลวัดและสัปเหร่อที่จะต้องทำการกำจัดให้หมด

ส่วนพวงหรีดพัดลมนั้นราคาที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 400-500 บาท ตามแต่ขนาดของตัวพัดลมด้วย และเมื่อเสร็จพิธีเผาศพเสร็จยังสามารถนำมาถวายวัดเพื่อพระใช้ต่อได้ ซึ่งพระท่านนั้นก็ได้ประโยชน์จากพัดลมช่วยคลายความร้อนอย่างน้อยอายุการใช้งานของพัดลมนั้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 ปีได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความคุ้มค่า และเงินที่ผู้ไปร่วมงานจะต้องจ่ายไปนั้น พวงหรีดพัดลมนั้นคุ้มค่ากว่าเห็นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ให้ด้วย ว่าต้องการอยากที่จะได้พวงหรีดในลักษณะแบบไหน แต่ไม่ว่าจะให้พวงหรีดแบบไหน ผู้รับย่อมที่จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของผู้ให้อย่างแน่นอน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.