พวงหรีด ได้กลายมาเป็นสิ่งของที่สามารถสร้างเป็นธุรกิจหลักได้เลยในงานพิธีศพ ซึ่งจริงๆ แล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีศพนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ธุรกิจหลักๆ ด้วยกัน โดยพวงหรีดนับได้ว่าเป็นธุรกิจต้นๆ ที่ได้รับความนิยม และมักใช้เพื่อแสดงความเสียใจ และระลึกถึงผู้ที่จากไปสักส่วนมาก แต่ก็ยังมีอีกหลาย 3 ธุรกิจหลักๆ ที่ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกัน

พวงหรีด

  1. ธุรกิจการผลิตและขายหีบศพ ซึ่งหีบศพที่ขายโดยทั่วไปนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ หีบศพไทย หีบศพจีน และหีบศพคริสต์ โดยวัสดุที่นำมาใช้ทำหีบศพนั้นส่วนมากแล้วนิยมใช้ไม้ยาง รูปแบบการผลิตมักจะเป็นรูปทรงสีเหลี่ยมต่างกันก็แค่เพียงลวดลายบนตัวหีบศพเท่านั้น ซึ่งราคาของหีบศพก็จะมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาทำหีบศพด้วย
  2. ธุรกิจการสวดและการเผาศพ ซึ่งธุรกิจนี้นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการสวดศพ เผาศพ เพราะค่าใช้จ่ายในการทำพิธีกรรมทางศาสนานั้นต่างมีทั้งค่าศาลา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของวัดที่จะทำพิธีกรรมด้วย หากเป็นวัดใหญ่ๆ ด้วยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าวัดที่มีขนาดเล็ก และยังรวมไปถึงค่าโกดังเก็บศพ ค่าเมรุ ค่าตอบแทนสัปเหร่อ ค่าดอกไม้ประดับหีบศพ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  3. ธุรกิจพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ และของที่ระลึกในงานเผาศพ เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่ไปร่วมงานนั้นต่างก็ต้องการแสดงความเสียใจ และระลึกถึงผู้ที่จากไป โดยพวงหรีดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภท ทั้งที่ทำจากดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ผ้าขนหนู พัดลม เป็นต้น ส่วนดอกไม้จันทน์นั้น ก็ยังเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่นัก แต่ก็มักใช้กันในงานพิธีตอนเผาศพ และในส่วนของที่ระลึก จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงพิมพ์ ซึ่งอาจจะเป็นการพิมพ์ประวัติของผู้เสียชีวิต หนังสือที่ระลึกในงานศพเป็นต้น
  4. ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารในงานศพ ซึ่งในอดีตนั้นการจัดเลี้ยงอาหารแบบเป็นหม้อนั้นเป็นที่นิยม อย่างเช่น ข้าวต้น กระเพาะปลา แต่ในปัจจุบันอาหารกล่องอย่างขนมปัง คุ้กกี้ พร้อมเครื่องดื่ม ได้เข้ามาเป็นที่นิยมสำหรับเจ้าภาพมากเนื่องจากสะดวกและไม่ยุ่งยาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.