จุดประสงค์ของการให้พวงหรีดนิยมใช้ใน พวงหรีดงานศพ เพื่อแสดงถึงความโศกเศร้ากับการสูญเสียของคนที่จากไปกับพ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต ในพิธีจัดงานศพของชาวพุทธที่ต้องจัดงานในวัดนิมนต์พระสงฆ์มาสวดส่งวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สุขติตามความเชื่อทางศาสนาโดยได้รับวัฒนธรรมมากจากชาวตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงรัชสมัยชองรัชกาลที่ 5 นั้นเป็นยุคล่าอาณานิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างยอมรับอารายธรรมตะวันตกนำมาใช้กับชาวไทยมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน

 

ซึ่งตามความเชื่อสมัยโบราณในยุคโรมันมีการใช้ดอกไม้มารอยเป็นวงกลมมาประดับบนศีรษะที่เรียกว่า “ลอเรลหรีธ” เป็นของสูงรัดเศียรเทวดา ต่อมามีการพบวัตถุโบราณลักษณะคล้ายเป็นมงกุฎทองแกะเป็นลายใบไม้และดอกไม้สานกันสมัยอารายธรรมอีทรัสคันในแถบทวีปยุโรปตอนใต้น่าจะมีอายุราวๆ 400 ปีก่อนคริสตกาล คาดว่าใช้สวมศีรษะนักรบในเวลาออกรบเพื่อเป็นเกียรติยศของผู้ที่ได้สวมนั้นเอง จึงเหมาะแก่การแสดงความเสียใจและให้เกียรติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ววางประดับประดาภายในงานศพให้ดูสวยงามเกิดความสดสันมองดูมาชีวิตชีวามากขึ้นส่งผลต่อจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ร่วมงานไม่ซึมเศร้าจนเกินไป

ชาวพุทธอย่างเราจึงนำมาใช้ในพิธีจัดงานศพสอดคล้องกับศาสนากลายเป็นประเพณีและมารยาทในการร่วมงานศพสื่อถึงการไว้อาลัยและระลึกถึงอยู่เสมอมักจารึกชื่อของ ตนเอง ครอบครัว หรือองค์กร ติดไปกับ พวงหรีดดอกไม้ อีกด้วย โดยจะมอบให้ญาติมิตร พี่น้องของผู้เสียชีวิตจะนำไปจัดวางในสถานที่จัดงานศพตามความเหมาะสม อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เมื่อถึงเวลาการนำศพผู้เสียชีวิตไปทำพิธีฌาปนกิจหรือเตรียมเผาศพ ก็มักจะนำพวงหรีดตกแต่งหรือเข้าขบวนพิธีด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.