สงสัยกันไหมว่าเมื่อไปร่วมงานศพทำไมถึงมีพวงดอกไม้สดหรือพวงดอกไม้ปลอมทรงกลมขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า “พวงหรีด” ตั้งอยู่บริเวณงานศพหลากหลายรูปแบบด้วยดอกไม้หลายชนิดจัดทำอย่างสวยงาม แต่รู้กันไหมว่าทำไมถึงต้องเอามาวางไว้และใช้เฉพาะพิธีงานศพเท่านั้น โดยจุดประสงค์แล้วพวงหรีดเป็นเหมือนช่อดอกไม้ที่ใช้เป็นเครื่องประดับในงานศพหรือพิธีจัดงานศพซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเพณีของชาวตะวันตกที่ชาวไทยรับวัฒนธรรมมาใช้เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับญาติและให้เกียรติสื่อถึงเป็นการเคารพผู้เสียชีวิต

ร้านพวงหรีด

โดยเมื่อก่อนทางตะวันตกได้ใช้พวงมาลาเนื่องจากเป็นเหมือนของสูงที่ใช้สำหรับรัดเศียรเทวดาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น พวงหรีดดอกไม้สด เพราะมีความแข็งแรงมากกว่าวางไว้ภายในงานพิธีศพ เพื่อแสดงเป็นเครื่องหมายถึงความเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของบุคคลนั้นๆและยังเป็นการประดับประดาด้วยดอกไม้สดที่สวยงามไว้อาลัยเพื่อระลึกถึงตามความเชื่อของหลายๆชาติซึ่งพวงหรีดเหมือนแสดงความเคารพต่อภูตสวรรค์ที่จะนำพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปยังภพภูมิที่ควรจะเป็นแล้วแต่ศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

สำหรับคนไทยก็ได้นำมาใช้ในพิธีงานศพผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับครอบครัว ญาติพี่น้อง มิตรสหายของผู้เสียเสียชีวิตถือว่าเป็นการคารวะของผู้ที่นำพวงหรีดมาในงานศพอีกด้วย จึงกลายเป็นสิ่งที่ควรจะทำเมื่อไปงานร่วมศพด้วยความเต็มใจส่งผลกับการให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสู้ต่อไปถึงแม้จะสูญเสียคนที่รักสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดำเนินชีวิตเพื่อคนรอบข้างและตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.